Học bổng Thạc sỹ toàn phần tại Ba Lan dành riêng cho 4 công dân Việt Nam ngành Quantitative Finance và International Economics

Nguồn: Facebook Ánh Nguyễn

Nhờ mọi người chia sẻ giúp mình thông tin này nhé!

Học bổng toàn phần bậc thạc sĩ cho 2 ngành Quantitative Finance và International Economies

http://www.wne.uw.edu.pl/index.php/en/news/candidates/quantitative-finance-20th-world-international-economics-1th-eastern-europe/

Quỹ giáo dục Imaginarius http://imaginarius.org.pl/  sẽ cấp học bổng cho 4 sinh viên Việt Nam theo học thạc sĩ tại Warsaw University, năm học 2015-2017.

Quy trình nộp hồ sơ xin học bổng:

(1) Bạn nộp toàn bộ giấy tờ để nhận được admission từ trường http://www.wne.uw.edu.pl/index.php/en/candidates/admission-procedure/

Hạn nộp hồ sơ là ngày 9 tháng 7, năm 2015 (Application Round 2 http://www.wne.uw.edu.pl/index.php/en/candidates/admission-procedure/due-dates

(2) Sau được admission từ trường, cách bạn email gửi toàn bộ application package cho giám đốc của quỹ là ông Piotr qua email: info@imaginarius.org.pl  , thông báo việc mình đã được admission và có nguyện vọng muốn được xét tuyển cho học bổng này. Quỹ sẽ dựa trên ranking của các bạn được admission người Việt Nam do bên khoa cung cấp và cho 2 người có ranking cao nhất trong Quantitative Finance, và 2 người ranking cao nhất bên International Economics để cho học bổng.

HỌC BỔNG KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM LÀM VIỆC, KHÔNG CÓ PHỎNG VẤN.

Học bổng dài 2 năm, bao gồm toàn bộ phí máy bay khứ hồi, ăn, ở, học phí, bảo hiểm, phí visa, phí làm thẻ resident card, etc. Mọi thắc mắc liên quan đến quy trình apply các bạn gửi cho khoa theo đường link trên, thắc mắc liên quan đến học bổng các bạn gửi ông Piotr.

P/S: Hiện giờ mình đang bận làm thesis và thi cuối kì nên ko thể trả lời thắc mắc của các bạn được, mọi vấn đề các bạn liên hệ với trường hoặc bên quỹ nhé. Good luck!

Holland Scholarship [Deadline 31 March 2015]

Link: http://www.nuffic.nl/en/programme-administration/holland-scholarship

Holland Scholarship

The Holland Scholarship is the new national scholarship programme for Dutch and international students. The scholarship is made available by the Dutch Ministry of Education, Culture and Science together with 48 Dutch higher education institutions. They will grant scholarships to 1,536 students per academic year.

EP-Nuffic has an advisory role in the implementation of the programme . We are responsible for providing information about the programme and promoting it, as well as coordinating the alumni network and organising events.

The scholarship programme is first and foremost a means of profiling Dutch higher education. It is aimed at stimulating talented international students from outside the European Economic Area (EEA) to study in Holland.

In addition, the programme aims to increase the international mobility of Dutch students, by stimulating them to study outside the EEA on a scholarship.

Vision on internationalisation

The Holland Scholarship was set up as a result of the Vision on internationalisation set out by the VSNU (the Association of Universities in the Netherlands) and the Netherlands Association of Universities of Applied Sciences, as well as the letter of the Ministry of Education Culture and Science in June 2014 outlining the government’s vision on internationalisation. One of the essential points in both documents was the strong demand for a new Dutch scholarship programme aimed at student mobility.

This programme is jointly financed by the ministry and Dutch higher education institutions.

More information

Information on the scholarship for international students is published on:

www.studyinholland.nl/hollandscholarship.

Czech Government Scholarships

Link: http://www.msmt.cz/eu-and-international-affairs/government-scholarships-developing-countries?lang=2

Scholarship Awards within the Foreign Development Assistance Programme
General information on the scholarship programme: The Government of the Czech Republic offers scholarships within the framework of its Foreign Development Assistance in support of the study of foreign nationals from developing countries at public institutions of higher education in the Czech Republic. These so called Government Scholarships are designed to cover the standard length of study: 1) in Bachelor/Master/Doctoral study programmes plus one-year preparatory course of the Czech language (which is combined with other field-specific training). Government scholarships of this category are awarded to graduates from upper secondary schools, or Bachelor’s/Master’s degree courses, as applicable, who can enrol only in study programmes in which instruction is given in the Czech language. Depending on the subject area, applicants are normally required to sit entrance examinations at the higher education institution concerned. Successful passing of entrance examinations constitutes a precondition for the scholarship award; or 2) in follow-up Master study programmes or Doctoral study programmes. Government scholarships of this category are awarded to graduates of Bachelor or Master study programmes, respectively, who enrol in study programmes with instruction in the English language.  

Study Areas Available in English:   ECONOMICS

University Faculty Study programme Study field Type
Czech University of Life Sciences   in Prague Faculty of Economics and Management Economics and Management Sector Economics and Economics of Enterprise http://www.pef.czu.cz/en/?r=1749http://www.pef.czu.cz/en/?r=1026 DSP
Masaryk University in Brno Faculty of Economics and Administration Economics and Management Business Management http://www.econ.muni.cz/study/master-s-studies-in-english/about-programmes/ MSPN
Masaryk University in Brno Faculty of Economics and Administration Finance and Accounting Finance http://www.econ.muni.cz/study/master-s-studies-in-english/about-programmes/ MSPN
Tomas Bata University in Zlín Faculty of Management and Economics Economics and Management Management and Marketing http://www.utb.cz/fame-en/i-want-to-study/master-s-programme-economics-and-management-course MSPN
Tomas Bata University in Zlín Faculty of Management and Economics Economic Policy and Administration Finance http://www.utb.cz/fame-en/i-want-to-study/doctoral-s-programme-economic-policy-and-administration-1 DSP
Tomas Bata University in Zlín Faculty of Management and Economics Economics and Management Management and Economics http://www.utb.cz/fame-en/i-want-to-study/doctoral-s-programm-economics-and-management-course DSP

  AGRICULTURE

Czech University of Life Sciences in Prague Faculty of Agrobiology, Food and Natural Resources Natural Resources and Environment Natural Resources and Environment http://www.af.czu.cz/en/?r=1238&i=1859 MSPN
Czech University of Life Sciences in Prague Faculty of Forestry and Wood Sciences Forestry Engineering Forestry, Water and Landscape Management http://www.fld.czu.cz/en/?r=3837&i=5470 MSPN
Czech University of Life Sciences in Prague Faculty of Tropical AgriSciences Tropical Agriculture Animal and Food Science in Tropics and Subtropics http://www.ftz.czu.cz/en/?r=1398 MSPN
Czech University of Life Sciences in Prague Faculty of Tropical AgriSciences Tropical Agriculture International Development and Agricultural Economics http://www.ftz.czu.cz/en/?r=1398 MSPN
Czech University of Life Sciences in Prague Faculty of Tropical AgriSciences Tropical Agriculture Sustainable Rural Development in the Tropics and Subtropics http://www.ftz.czu.cz/en/?r=1398 MSPN
Czech University of Life Sciences in Prague Faculty of Tropical AgriSciences Tropical Agriculture Tropical Crop Management and Ecology http://www.ftz.czu.cz/en/?r=1398 MSPN
Czech University of Life Sciences in Prague Faculty of Tropical AgriSciences Forestry Engineering Tropical Forestry and Agroforestry http://www.ftz.czu.cz/en/?r=1398 MSPN
Czech University of Life Sciences in Prague Faculty of Tropical AgriSciences Tropical Agriculture Wildlife Management in the Tropics and Subtropics http://www.ftz.czu.cz/en/?r=1398 MSPN
University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences in Brno Faculty of Veterinary Hygiene and Ecology Veterinary Hygiene and Ecology Food Hygiene and Processing Technology, Diseases of Wild and ZOO Animals Veterinary Toxicology and Toxicology of Foodstuff, Veterinary Ecology, Veterinary Public Health and Animal Protection, Nutrition and Dietetics of Farm Animals and Hygiene of Food of Plant Origin, Veterinary Biochemistry, Chemistry and Biophysics http://fvhe.vfu.cz/en/uchazeci/DSP-english/study-planes.html DSP

  INFORMATICS

Czech University of Life Sciences in Prague Faculty of Economics and Management System Engineering and Informatics Informatics http://www.czu.cz/en/?r=4875&mp=ects.programmeDetail&programme=304 MSPN
Masaryk University in Brno Faculty of Informatics Applied Informatics Service Science, Management and Engineering (SSME) http://www.fi.muni.cz/admission/master/aplinfo/ssme/index.xhtml.en MSPN
Palacký University in Olomouc Faculty of Science Computer Science Computer Science http://www.prf.upol.cz/en/groups/studying/study-programmes-open-in-english-language/p1805-computer-science-computer-science/ DSP
Tomas Bata University in Zlín Faculty of Applied Informatics Engineering Informatics Engineering Informatics http://www.utb.cz/fai-en/i-want-to-study/doctoral-programmes DSP

  ENVIRONMENT

Palacký University in Olomouc Faculty of Science Ecology and Environmental Protection Ecology http://www.prf.upol.cz/en/groups/studying/study-programmes-open-in-english-language/p1606-ecology-and-environmental-protection-ecology/ DSP

  ENERGETICS

Technical University in Liberec Faculty of Mechanical Engineering Mechanical Engineering Machines and Equipment Design http://www.fs.tul.cz/en/students/master-studies/ MSPN
VŠB–Technical University of  Ostrava Faculty of Mechanical Engineering Mechanical Engineering Energy Engineering http://edison.sso.vsb.cz/cz.vsb.edison.edu.study.prepare.web/StudyPlan.faces?studyPlanId=17912&locale=en DSP
Technical University in Liberec Faculty of Mechanical Engineering Machines and Equipment Machines and Equipment Design (Equipment for Thermal Technique) http://www.fs.tul.cz/en/students/doctoral-study-programmes/ DSP

  Abbreviations: MSPN = follow-up master´s study programme DSP = doctoral study programme


Scholarship applications can only be filed on-line. The scholarship application form is available at:http://registr.dzs.cz/registr.nsf.   The scholarships are intented solely to promote the studies of adults who are foreign nationals from developing third countries in need. Neither a citizen of the Czech Republic, nor a citizen of a member state of the European Union, nor any other foreign national with a permit to permanent residence on the territory of the Czech Republic may therefore be granted this type of scholarship. Furthermore, the scholarships may not be granted to persons under 18 years of age. (The applicants have to turn 18 as of 1 September of the year when they commence studies in the Czech Republic at the latest.) A limited number of scholarships is offered also to applicants from selected developing countries through the UNESCO. Each applicant is obliged to fill out an electronic application form available at:http://registr.dzs.cz/registr.nsf/unesco. Prospective applicants are advised to address their inquiries concerning, among others, their eligibility and closing date for applications to the Czech Embassies in their countries. Detailed information on the terms and conditions of scholarship awards is provided in the binding “Guidelines for Granting Scholarships of the Government of the Czech Republic”, issued in CzechEnglish, Spanish, French and Russian (click below to download in the PDF format):

Prospective applicants are advised to peruse the guidelines before applying.

VU Fellowship Programme (VUFP)

Đây là học bổng trường VU Amsterdam, trường mình học ngày trước. Trong vòng 3 năm nay đều có sinh viên VN giành được học bổng này. Các bạn nhanh chóng apply nếu thấy phù hợp nhé. Deadline là 1 March.

Link: http://www.vu.nl/en/programmes/international-masters/scholarships/vu-fellowship-programme/index.asp#accept

The VU Fellowship Programme (VUFP) offers talented prospective students the unique opportunity to pursue a degree in a selection of Master’s programmes at VU University. VU University has committed to providing approximately 1 million euro towards attracting highly motivated, excellent students.

All applications received by 1 March will be reviewed by the faculty at which the applicant will be participating in a Master’s programme. Faculties then nominate applicants to the central VUFP scholarship committee, which then awards scholarships to the most talented students. The award is based on the motivation letter, the quality of previous education and the student’s academic performance therein. A scholarship offer will then be made to successful candidates.

Eligible candidates

The VU Fellowship Programme (VUFP) is a scholarship for strongly motivated students with excellent study results.

Eligible candidates must be able to prove their academic excellence, must be admitted to a preselected Master’s degree at VU University, do not have the Dutch nationality and have not graduated from a Dutch higher education programme.

Students following a one-year Master’s programme may not apply for the VUFP scholarship for a second year. Students already enrolled in a two-year Master’s programme who have not been awarded a VUFP scholarship in 2013/2014 are not eligible to apply for the VUFP scholarship 2014/2015.

Scholarships amounts

The VUFP scholarship covers your tuition fee, and provides for an allowance towards study and living costs (paid out in 3 installments over the year). Please note that the scholarship does not cover all your living expenses.

There are two variations of the VUFP scholarship:

€5.000 to students paying the tuition fee for EEA students
€15.000 to students paying the tuition fee for non-EEA students
The grant is awarded to students in their first year of a Master’s degree programme. Only students following a 2-year Master’s programme may apply for a second year and the prerequisite for a second application is the achievement of at least 80% of the 60 possible credits. The Faculty VUFP committee will be asked to demonstrate to the Central VUFP committee that these credits have indeed been achieved.

Application procedure

Action Deadline
First, students register for a Master’s programme in Studielink and the VUnet portal. More information on how to apply for a Master’s programme can be found on http://www.vu.nl/application 1 March 2014
After the application for a Master’s programme students apply for a VUFP scholarship by sending an e-mail to vufp@vu.nl. See How to apply for details 1 March 2014
The Central VUFP Committee decides which students will be offered a VUFP scholarship 1 May 2014
All students will receive an e-mail informing them of the Central VUPF committee’s decision concerning their application. VUFP candidates will receive an e-mail containing a nomination letter, the conditions of the VUFP scholarship and a statement of agreement. 6 May 2014
Procedure after nomination
Candidates return the signed statement of agreement to vufp@vu.nl . 1 June 2014

How to apply

Fill out the VUFP application form. The form must contain the following items:
1. Proof of excellence
2. Motivation Letter
3. Financial Plan

Save the completed application form as a PDF-file and name it ‘Studentnumber – programme that applies to you’. For example ‘S2500000 – Computer Science’. Attach the application form (pdf file) in an email.

Send your completed application to VUFP@vu.nl. Be sure to mention in the subject line ‘VUFP application (programme that applies to you)’. For example ‘VUFP application (Computer Science)’.

Please keep in mind that only completed application forms will be taken into consideration. If the form does not contain all three required documents your application will not be taken into consideration. Deadline for completing your VUFP application is 1 March 2014.

Conditions VUFP scholarship
Current VUFP scholars

VUFP scholars following a two year Master’s programme do not need to re-apply for the VUFP scholarship for the second year. The VUFP scholar will be nominated for a second year provided that he or she has obtained at least 80% of all ECTS. Faculties will inform the VUFP committee in June if sufficient results have been achieved.

VUFP candidates will receive an e-mail from the Central VUFP committee before 1 July 2014 containing a nomination letter, the conditions of the VUFP scholarship and a statement of agreement. Candidates return the signed statement of agreement to vufp@vu.nl.

Students who have not achieved sufficient study results will be informed that they will not be offered the VUFP scholarship for the next academic year.

Complaint procedure

An interested party which does not agree with the decision of the VUFP scholarship committee, may file a written complaint. This complaint should be addressed to the student ombudsman by e-mail and must include:

Your name and full address.
Details of the decision that you do not agree with. In the case of a written decision, a copy should be enclosed. In the case of refusal or failure to make a decision, give a full account of the situation and the nature of the required decision.
The grounds for complaint: why are you unable to accept the original decision?
Date and signature.
Your e-mail should be send within six weeks from the day after the date of the decision against which you are objecting. An objection may be considered beyond this period only if there are compelling reasons for its late submission.

You can send your e-mail to: studentenombudsman@vu.nl.

Master in Business and Quantitative Methods (Universidad Carlos III de Madrid)

Link: http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/postgraduate_studies/masters/Master_Business_Quantitative_Methods/Scholarships

Financial Assistance for Master’s Students

The department of Statistics offers financial assistance to students in the Master in Business and Quantitative Methods who pursue the statistics track in the Master in Business and Quantitative Methods. The department of Business Economics offers financial assistance to students who pursue the Finance or the Management tracks in the Master in Business and Quantitative Methods.

In total, both departments offer financial support for up to 20 students in each entering class. Financial support usually includes a tuition waiver (worth around 4000€) plus a monthly stipend (between 850€ and 1000€) for students in good standing.

The application process for financial support is a different process from application to the program, and it takes place AFTER decisions on admission have been made. Only students who have been admitted to the program[/] need apply, and all relevant information will be sent to you, as well as publicly announced, when the call for applications is made. This year we expect two calls for financial aid to occur, one at the end of march and another at the end of june.

Link to financial aid page

Scholarships for Master and PhD Students

In addition, the Spanish Ministry of Culture and Education offers a wide range of scholarships for prospective official Master’s students. Follow the link indicated below for more information:

Scholarships

Centre International de Mathématiques et d’Informatique

Link: http://www.cimi.univ-toulouse.fr/-Master-Level-Fellowships-?lang=en

Master Level Fellowships 2014-2015
Every year CIMI (Centre International de Mathématiques et d’Informatique) in Toulouse provides a number of fellowships for students enrolled in a Master course in Mathematics or Computer Science in one of the programs associated with CIMI.

4 fellowships for students starting on the first year of a Master’s degree M1 and 10 fellowships for those starting on the second year of a Master’s degree M2 will be available.

The level of funding will be competitive and sufficient to cover tuition fees and part of living expenses in Toulouse :

600€ per month over 10 months for applicants starting in the first year M1
1 000€ per month over 10 months for applicants starting in the second year M2.
Eligibility criteria:

Those fellowships are open, on a competitive basis, to French and foreign students and awarded on the basis of the quality of the academic records.

First year (M1) applicants: Applicants must have obtained a degree corresponding to the European Bachelor’s degree.

Second year (M2) applicants : Applicants must have successfully completed the first year of a European Master’s degree, or an American Bachelor’s degree, or any equivalent level.

The CIMI LabEx applies an equal opportunity policy in selection.

Selection process :

Fellowships applications will be examined by the LabEx CIMI Executive Committee and awarded on the basis of the quality of the academic records.

Application process :

In order to apply all requested documents must be sent in a single Pdf. file to : contact@cimi.univ-toulouse.fr

REQUESTED DOCUMENTS :

1. Curriculum Vitae (max. 2 pages)
2. Details of the grades obtained at University from the 1st year to present
3. Details of the courses attended in the year 2013-2014
4. Two recommendation letters (one from the head of the current year syllabus)
5. Applicant’s motivation letter
6. Information about current level of French language skills (only applies to foreign students from non French speaking countries applying for a M1 fellowship)
IMPORTANT INFORMATION FOR FOREIGN STUDENTS :

Campus France Application :

Students from the following countries applying for CIMI fellowships MUST create an application file on Campus France website before March 31st, 2014 and follow the CEF procedure in order to be able to study in a French university : http://www.campusfrance.org/en/page…

List of countries: Algeria ,Argentina, Benin, Brazil, Burkina Faso, Cameroon Chile, China, Colombia, Congo (Brazzaville), Gabon, Guinea, India, Ivory Coast, Japan, Lebanon, Madagascar, Mali, Morocco, Mauritius, Mexico, Peru, Senegal, Russia, South Korea, Syria, Taiwan, Tunisia, Turkey, USA, Vietnam.

French Language skills :

Applicants for a M1 fellowship must have some knowledge of French language at least equivalent to the B1 level as defined by the Common European Frame for French Language: http://ll.univ-poitiers.fr/aloesfra…

Selected applicants will also be requested to follow an intensive French language course (about 30 hours) upon arrival in France.

DEADLINES :

In order for your application to be considered, all requested documents must be sent in a single Pdf. file by January 15th, 2014 at the latest.

The selected applicants will be contacted from January 30th, 2014.

For any further information please send an email to: contact@cimi.univ-toulouse.fr

SYLLABUS INFORMATION :

• Syllabus Master 1 Maths : http://www.math.univ-toulouse.fr/m1…

• Syllabus Master 2 Research (M2R) Maths : http://www.math.univ-toulouse.fr/M2…

• Syllabus Master 2 pro IMAT Maths : http://www.math.univ-toulouse.fr/M2…

• Syllabus Master in Computer Science : http://www.dept-info.ups-tlse.fr/

[Uni. of Oxford] Mica and Ahmet Ertegun Graduate Scholarship Programme in the Humanities

Link: http://www.ox.ac.uk/feesandfunding/prospectivegrad/scholarships/university/ertegun/#Am

Scholarship / Financial aid: scholarships which cover living costs (at least £13,726) and college fees

Deadline: 10 January 2014

Open to: applicants studying Classics, English Language and Literature, Fine Art, History, etc.

As Ertegun Scholars, the world’s top graduate students in the Humanities are brought together with Oxford’s exceptional community of scholars in a unique setting that fosters dialogue across academic disciplines, across cultures and across generations. Ertegun Scholars will leave Oxford prepared to be leaders – not only leaders in their chosen fields, but also leaders of global thought and opinion and leaders of positive action for the betterment of humanity.

Every year, at least twenty full-time graduate students in the Humanities, chosen from throughout the world in a highly competitive selection process, enjoy the benefits of this programme: payment of all tuition and college fees, a generous living stipend and the exclusive use of Ertegun House.

Ertegun House – a fully modernized, non-residential 1808 building located at the heart of Oxford’s academic community – provides an environment for study and camaraderie that is unique at Oxford and unparalleled in the world. Each Ertegun Scholar has his or her own dedicated space for research and writing, opportunities to participate in social occasions and lively lectures, performances, and other activities developed expressly for the Ertegun Scholars, and access to Wi-Fi, on-line access to Oxford libraries and state-of-the-art audio-visual equipment. The Director of Ertegun House, a distinguished member of the Oxford faculty, is available full-time as a mentor to the Ertegun Scholars and a resource to help them make the most of their experiences at Oxford and at Ertegun House.

Am I eligible?
For entry in 2014-15, at least ten scholarships will be available. You should be applying to start a new one- or two-year full-time Master’s degree or three-year full-time doctoral degree at Oxford.

Applications to The Mica and Ahmet Ertegun Graduate Scholarship Programme may be made by those working in fields covered by the following faculties: Classics (including classical archaeology); English Language and Literature; Fine Art (excluding studio art); History (including history of art and the history of architecture); Linguistics, Philology and Phonetics; Medieval and Modern Languages (covering most European languages and their literature); Music; Oriental Studies (including Far Eastern and Middle Eastern Studies, and the study of a wide range of languages); Philosophy; and Theology.

Please ensure you meet the selection criteria for your course (see the Course Guide for more information).

Scholarships will be awarded on the basis of academic merit. This scholarship may not be held in conjunction with any other awards. This scholarship is not open to students with deferred entry.

What does it cover?
100% of university and college fees, a grant for living costs (at least £13,726) and exclusive use of Ertegun House. Awards are made for the full duration of a student’s fee liability for the agreed course. If your scholarship is offered for a course lasting more than one year, the continuation of your scholarship each year is subject to an annual renewal process based on satisfactory academic progress.

How do I apply?
Apply at the same time as you apply to Oxford by selecting ‘Mica and Ahmet Ertegun Graduate Scholarships in the Humanities’ in the Funding section of the University’s graduate application form.

In order to be considered for this scholarship, you must submit your application for graduate study by the relevant January deadline for your course (10 January 2014 for Philosophy; 24 January 2014 for all other Humanities subjects). You must also complete a supporting statement (see ‘Downloads’ on the top right-hand corner of this page) and upload it, together with your graduate application form, by the deadline, in order for your application to be complete.

If you do not apply as detailed above by the deadline, you will not be considered for this scholarship, even if you have selected the Mica and Ahmet Ertegun Postgraduate Scholarships in the Humanities on the graduate application form.

Additional points to note when applying for this scholarship:
If, following the assessment of the January deadline applications, your department places your application on a waiting list or decides to re-evaluate it against the applications received for the next deadline (14 March 2014), then you will no longer be eligible for this scholarship.

How will I know if I’ve been successful?
Decisions are expected to be made around April 2014. This webpage will be updated as soon as the successful candidates have been notified. If you have not heard from us by this time, then your application to this scheme has been unsuccessful. Due to the volume of applications we receive, we are unable to contact unsuccessful applicants individually or provide feedback on applications.

Further information
For further information about the Scholarships, please see the Programme website.

If you have any questions about this scholarship which are not answered above, please email us through the Ask a Question facility, selecting the Funding category.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 507 other followers